Kontakt | Kvalitetssystem | IT-avd

 

Arkiv

Informasjon

 

- Studietilbud -
Elektrofag
Maritime fag
Helsefag

Kurssenter

Søknader

It´s learning

 

Læreplaner
Boklister
Ukeinfo
E-post

Lenker

Studiestart høsten 2014

Fag

Tid

Sted

Helsefag 1. klasse

Onsdag 20. aug. kl 10.00

Auditoriet, 3.etg A fløy

Helsefag 2. klasse

Mandag 18. aug. kl 10.00

Teorirom, A326

Elektrofag 1. og 2. klasse

Mandag 18. aug. kl 10.00

Blåsalen, A322

Maritime fag

Fagskolestudentene starter på
samme tid som høgskolestudentene

Se HBV studiestart

Forkurs i matematikk starter mandag 11. aug. kl 10.00


Lånekasse
Fagskole studenter på maritime studier må i lånesøknaden skrive at de går på Fagskolen i Vestfold.
Skolested finnes ved å gå inn på fagskoler og tekniske fag.

 


Ledige studieplasser
Fagskolen i Vestfold har ledige studieplasser på helse, aldring og aktiv omsorg med oppstart 20.august 2014.
Studiet går over to år med en skoledag og en veiledningsdag per uke, i tillegg gis veiledning på nett og telefon.

Søknad med attestkopier sendes til skolen. Det gjøres fortløpende inntak så lenge det er plass.

Adresse:
Fagskolen i Vestfold
Postboks 365
3193 Horten


 Utdanningstilbud

Søknad sendes i papirform:
Søknadsskjema-Word / Søknadsskjema-PDF

 

Eget søknadsskjema for EKOM-opplæring finnes i formatene Word og PDF
Søknasskjema EKOM-Word / Søknadsskjema EKOM-PDF

 Skolenummer og fordypningskode finnes her...

 

 

Velkommen som søker til Fagskolen i Vestfold!

 

Besøksadresser:

Elektrofag og helsefag:
Skippergata6, Horten. ( A322 og A326 er i A-fløyen tredje etasje)

Maritime fag:
Raveien 197, Borre
.

Redigert 13.feb 2014


 Maritim offisersutdanning

 

To år ved Fagskolen i Vestfold etter fagbrev som matros eller motormann gir den nødvendige teorien for å kunne løse alle typer sertifikater sammen med fartstid etter endt studier. I tillegg er det mulig å fortsette ett år ved Høgskolen i Vestfold for å få bachelorgrad. Etter bachelorgrad er det mulighet til å ta mastergrad ved samme utdanningsinstitusjon. Fagskolen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold samarbeider om felles sertifikatgivende utdanninger innen dekksoffiserutdanning og maskinoffiserutdanning. 

 


Fagskolen i Vestfold | PB 365, 3193 Horten | Tlf 33079000 | Faks 33079060 | fagskolen@vfk.no